မိမိဖုန္းရဲ့ အေရွ့ကင္မရာမွာလက္ေလး ယမ္းလိုက္ရံုနဲ႔ ဖုန္းကုိင္ျပီးသား စတိုင္ေလးနဲ႕သုံးခ်င္ရင္

Air Call-Accept အသံုးျပဳတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြအတြက္ 8လပုိင္း 3ရက္ေန႔က 
ဗားရွင္း အသစ္ထြက္လာလို႔  ျပန္လည္မွ်ေ၀ေပးလုိက္ပါတယ္
မိမိဖုန္းရဲ့ အေရွ့ကင္မရာမွာလက္ေလး ယမ္းလိုက္ရံုနဲ႔ ဖုန္းကုိင္ျပီးသား 
ဖုန္းခ်ျပီးသား စပီကာဖြင့္ျပီးသား ျဖစ္ေအာင္လုပ္ေပးတဲ့ေဆာစ့္၀ဲလ္ေလးပါ 
ကားေမာင္းတဲ့အခါ မွာ ဖုနး္ကုိလက္နဲ႔ ကုိင္ဖို႔မအားတဲ့အခါမွာ 
ဘုလူးတု ေလးနဲ႔ေျပာတဲ့အခ်ိန္မွာ အသံုးတည့္္ပါတယ္ 
အသံုးျပဳမယ္ဆို ေအာက္မွာရယူနုိုင္ပါတယ္