ကြန္ပ်ဴ တာကုိ သန္႔ရွင္း ေပါ့ပါးေစမယ့္ Auslogics BoostSpeed 6.1.0

ကြန္ပ်ဴ တာကုိ သန္႔ရွင္း ေပါ့ပါးေစမယ့္ Auslogics BoostSpeed 6.1.0 ကုိတင္ေပးလုိက္ပါတယ္။
မိမိရဲ႕ ကြန္ပ်ဴ တာကုိ ျမန္ဆန္ သြက္လက္ၿပီး သန္႔ရွင္းေပါ့ပါးသြားေစႏုိင္ပါတယ္။ အသံုးျပဳခ်င္သူတုိ႔
ေအာက္မွာ ေဒါင္းပါ။ ဖုိင္ဆုိဒ္ကေတာ့ 14.8MB ရွိပါတယ္။ rar ဖုိင္ထဲမွာ ေဆာ့၀ဲကုိ Register လုပ္ဖုိ႔
အတြက္ Serial Key ကုိလည္း တစ္ပါတည္း ထည့္ေပးထားပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကေတာ့
  • Speed Up PC with BoostSpeed
  • Speed Up Internet
  • Keep Disk and Registry Clean
  • Optimize Memory and Apperance
  • Keep your PC fast and safe တုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။