ADW Theme ColorWarp Lite


ADW Theme ColorWarp LITE-1 ADW Theme ColorWarp LITE-2
ပုံေလးျမင္ရင္ေတာ့ ေဆာ့ဝဲေလးကို သိမွာပါ ဒဇိုင္ေလးကေတာ့ ခက္လန္းလန္းပဲဗ် ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္လဲ သုံးေတာ့မၾကည္႕ရေသးဘူး သူငယ္ခ်င္းတို႕ ဖုန္းဒဇိုင္းလန္းလန္းေလးေတြ သုံးခ်င္ရင္ေတာ့ ေအာက္ကအေသးစိတ္ကို ဖတ္ၾကည္႕ေလ့လာျပီး ေဒါင္းယူသြားလိုက္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ မႈၾကိဳမလို႕ဘာသာေတာ့မျပန္ေပးတတ္ဘူး ...........စိတ္ဝင္စားရင္ အဘိဓာန္ေဘးမွာခ်ျပီး ေလ့လာဖတ္ေပးေတာ့  ***PLEASE READ THIS BEFORE DOWNLOAD!!!***
YOU MUST HAVE ADW.LAUNCHER OR ADW LAUNCHER EX INSTALLED FIRST TO APPLY THIS THEME!! (for further instructions in English, please scroll down and READ them)
ATTENTION: This app does not run on it’s own. Themes do not “open” or “launch”. This app is a Theme for the app ‘ADW.Launcher’ version 1.3+ OR ‘ADWLauncher EX’. Therefore, you need ADW on your device first to apply this theme!
Once you have ADW.Launcher or ADWLauncher EX installed on your device, THEN you can go to Menu > ADWSettings > Themes Preferences > Select your Theme > (Here is where you will see any theme/s you downloaded to select and apply).

Cannot locate ADW Launcher in the Market? Do a search by the dev name instead: ‘Anderweb’ in the market as an alternative to the name of the app.

THEME FEATURES:
–Inverts colors on ALL of your application icons! (not widgets)
-Donate version is available by clicking on “View More Applications” below. It includes several custom wallpapers and an inverted Icon Pack to use with Custom Shortcuts.
Download