“သတိ” အိမ္ေထာင္ရွိသူမ်ားအတြက္သာ

အသက္(၁၈)ႏွစ္အထက္ေက်ာ္မွ ေဆာ့ဝဲကို ေဒါင္းျပီးအသုံးျပဳၾကပါ၊ ေဆာ့ဝဲအမည္ေလးက (sex position)အဲ့ေလာက္ဆိုရင္ေတာ့ သေဘားေပါက္ေလာက္ပါတယ္ လိုအပ္ရင္ေအာက္မွာ ေဒါင္းယူသြားလိုက္ပါ။
                                        
                                

“သတိ” အိမ္ေထာင္ရွိသူမ်ားအတြက္သာရည္ရြယ္ပါသည္။ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ေအာက္
လံုးဝ လုံးဝ မေဒါင္းရ မၾကည့္ရ
အေပၚကစည္းကမ္းကုိ မလိုက္နာရင္ လူပ်ိဳၾကီး အပ်ိဳၾကီးျဖစ္ပါေစ :)