ကြန္ပ်ဴတာမွာ ဖုန္းေဆာ့ဝဲ(လ္)ေလးေတြ အမွန္တကယ္ေပၚေစမည္၊

ကြန္ပ်ဴတာမွာ ဖုန္းေဆာ့ဝဲေလးေတြ ပုံစံအမွန္ေလးေတြနဲ႕ေဖာ္ျပေပးေတာ့ အမည္ေတြဖတ္ေနစရာ
မလိုအပ္ေတာ့ဘူးေပါ့ ပုံျမင္ရင္ေတာ့ ဘာေဆာ့ဝဲဆုိတာ တန္းသိ၇တာေပါ့။
လိုခ်င္ရင္ေတာ့ ေအာက္က လင့္ေလးကို ကလစ္ျပီးေတာ့ ေဒါင္းယူသြားလုိက္ပါေနာ္။
ကၽြန္ေတာ္လဲ သုံးၾကည္႕တာေတာ္ေတာ္ေလးအဆင္ေျပပါတယ္ ဖုန္းမွာေပၚတဲ့ ပုံစံေလးေတြအတိုင္း
ေသခ်ာေပါက္ေပၚေနတာပါ။


ဗိုလ္လိွဳင္း (ဆိပ္ျဖဴသားေလး)