ဖုန္းအသစ္ေျပာင္းတဲ့အခါ နဲ ့ SMS ေတြ မ်ားလာလို ့ အမွတ္တရသိမ္းခ်င္ရင္

                                                  ဗိုလ္လိွဳင္း (ဆိပ္ျဖဴသားေလး)