ကြန္ပ်ဴတာမွာ မွားဖ်တ္မိတာေတြ ျပန္ယူလို႕တဲ့ေဆာ့ဝဲေလးပါ


ကြန္ပ်ဴတာမွာမရွိမၿဖစ္တဲ႔ ေဆာ္၀ဲလ္ေလးပါ မွားဖ်က္မိတဲ႔ Date,format လုပ္မိတာေတြ
ၿပန္ရေအာင္လုပ္ေပးတဲ႔ေဆာ္၀ဲလ္ေလးပါ။။ ညီေလးတစ္ေယာက္က လုိအပ္လုိ႔ဆုိၿပီး
ရွာၿပီတင္ေပးလုိက္တာပါ အသုံးလုိ႔တဲ႔ ေဘာ္ေဘာ္ေတြလည္း ဒီမွာသမသြားလုိ႔ရပါတယ္
ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ။