ိDVD COPY လုပ္ခ်င္သူမ်ား မရတဲ့အေခြေတြလဲ ရတယ္ဗ်ာDVD COPYလုပ္မရတဲ႔ အခ်ပ္ေတြရွိပါတယ္ ဒီေကာင္းေလးနဲ႔ ေကာ္ပီ ၾကည္႔လုိက္ပါ။။
ေတာ္ေတာ္ေလးေကာင္းပါတယ္ DVD COPY ေတာ္ေတာ္္မ်ားမ်ားလုပ္နုိင္တဲ႔ေဆာ္၀ဲလ္
ေလးပါ သုံးလုိပါက ဒီမွာေဒါင္းယူပါ အၿမဲတမ္းသုံးလုိ႔ရေအာင္ ကီးေလးပါထည္႔ေပး
ထားပါတယ္။။။ေရာက္ရွိလာတဲ႔ သူငယ္ခ်င္းအားလုံးကုိလည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။။