ဒုိင္ယာရီ ေရးတဲ့သူေတြအတြက္


အခုေဆာစ့္၀ဲလ္ေလးက  စက္တုိင္းတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ အသံုးျပဳႏုိင္မွာပါ။ 
ဒီ Diary v3.2 ေလးဟာ မိမိ၏တစ္ေန႕တာျဖစ္စဥ္မ်ားကုိ ေရးမွတ္ထားရေသာ 
Software Application အမ်ိဳးအစားျဖစ္သည္။ 
Diary မ်ားေရးမွတ္လုိ႕ရသည့္အျပင္ Contact ေတြကုိလည္း 
အလြယ္တကူမွတ္ႏုိင္ရန္စီစဥ္ေပးထားပါသည္။ 
သိမ္းဆည္းထားေသာ Diary, Contact ေတြကုိ ျပန္ၾကည့္ျခင္း ၊ ျပန္ျပင္ျခင္း ၊ ျပန္ဖ်က္ျခင္း

တုိ႕ကုိလည္း အလြယ္တကူလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 
ထုိ Application သည္ အခေၾကးေငြေပးေဆာင္စရာမလုိပဲအသံုးျပဳႏုိင္ၿပီး 
အသံုးျပဳရလြယ္ကူေအာင္ ေသခ်ာ ေရးဆဲြထားပါသည္။ 
ဤ Diary ၏ အားသာခ်က္မွာ DATA မ်ားကုိ အပုိသိမ္းစည္းထားႏုိင္ျခင္း ၊
 မွတ္သားထားေသာ ဒုိင္ယာရီ ၊ ဖုန္းလိပ္စာမ်ားကုိ 
အလြယ္တကူျပန္လည္ရွာေဖြႏုိင္ျခင္း ၊ အေကာင့္မ်ားဖဲြ႕၍အသံုးျပဳႏုိင္ျခင္း ၊ 
ထုိ႕ျပင္ ကၽြႏု္ပ္၏ ဒုိင္ယာရီ ကုိအသံုးျပဳရာတြင္ ဘာသာစကား (၃) ဘာသာ 
အဂၤလိပ္ ၊ ျမန္မာ ၊ တရုတ္ တုိ႕ျဖင့္ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာဘာသာသုိ႕ေရြးခ်ယ္၍ ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။


My Diary v3.2 ကုိလုိခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေအာက္ကလင့္ကေန ေဒါင္းလုိက္ပါ >>>
Download>>>mediafire (or) lastbox