ျမန္မာစာအမွန္တဲ့ Jelly Bean မ်ားအတြက္ ေဆာ့ဝဲေကာင္း

ျမန္မာစာအမွန္တဲ့ Jelly Bean မ်ားအတြက္ျမန္မာစာ အမွန္ျမင္ရေအာင္ ေဆာ့ဝဲေလး သြင္းျပီးသုံးၾကည္႕လိုက္ပါ သတင္းဆိုဒ္ေတြမွာ ဖတ္ရင္ျမန္မာစာအမွန္မေပၚတဲ့ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းနိဳင္ပါ
တယ္

အားေပးဝင္ေရာက္ၾကည္႕ၾကေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအားလုံးကို ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါတယ္ခင္ဗ်ာ ဗိုလ္လိွဳင္း(ဆိပ္ျဖဴသားေလး)