ဒါေလးက ကိုယ္စက္ကို ပိတ္ေစလိုတဲ့အခ်ိန္၊ ျပန္ပြင့္လိုတဲ့ အခ်ိန္ေတြကိုသတ္မွတ္ေပးနုိင္ ပါတယ္

ဒါေလးက ကိုယ္စက္ကို ပိတ္ေစလိုတဲ့အခ်ိန္၊ ျပန္ပြင့္လိုတဲ့ အခ်ိန္ေတြကိုသတ္မွတ္ေပးနုိင္
ပါတယ္။ ေျပာရရင္ Shutdown, Restart မဟုတ္တဲ့ Sleep ကိုထိန္းခ်ဳပ္ေပးထားတဲ့ ေကာင္
ေလးပါ။ သူက Hibernate ကိုပိတ္ထားတယ္ဆိုရင္ေတာင္ သူျပန္ပြင့္လာခ်ိန္မွာ အရင္ ပိတ္ထား
တဲ့အေျခအေန ကို ျပန္ေရာက္ရွိေစပါတယ္။
Auto System Control ကိုနွစ္သက္သူေတြအတြက္ တကယ္တန္ဖိုးရွိအသံုးဝင္နိုင္တဲ့
ေကာင္ေလးပါ..။


Like 1
Like 2
Like 3အားေပးဝင္ေရာက္ၾကည္႕ၾကေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအားလုံးကို ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါတယ္ခင္ဗ်ာ ဗိုလ္လိွဳင္း(ဆိပ္ျဖဴသားေလး)