ျမန္မာ့ မုိဘုိင္းဖုန္းမ်ားအတြက္ ထပ္တုိးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေလွ်ာက္နည္းမွာခ်င္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုအတြက္ကုိပဲ စာပုိ႔ပါ
- Call wait Service အတြက္ ၁၃၃၁ နံပါတ္သုိ႔ SMS ျဖင့္ Orderdata CW လို႔ ပုိ႔လုိက္ပါ။ ေပးပုိ႔ၿပီးေနာက္ အတည္ျပဳခ်က္ စာတုိ (Notification SMS) ရရွိပါမည္။ အဲ့စာဝင္လာၿပီးရင္ Orderdata CH လုိ႔ ပုိ႔ရပါမယ္။

- CAll Forwarding အတြက္ နံပါတ္ ၁၃၃၁ ကုိပဲ Orderdata CF လို႔ msg ပုိ႔ပါ။
- Voice Mail Services အတြက္ နံပါတ္ ၁၃၃၁ ကုိ Orderdata VMS လုိ႔ ပုိ႔ပါ
- Missed Call Alert အတြက္ ၁၃၃၁ ကုိ Orderdata MCA လုိ႔ပုိ႔ပါ။
အထက္ပါ ၃ ခုအတြက္ ေပးပုိ႔ၿပီးေနာက္ အတည္ျပဳခ်က္ စာတုိ (Notification SMS) ရရွိပါမည္။

Call Wait Service နဲ႔ Call Forwarding ဝန္ေဆာင္မႈက တစ္ခုသုံးမယ္ဆုိရင္ ေနာက္တစ္ခု သုံးလို႔မရပါဘူး။
Voice Mail Service နဲ႔ Missed Call Alert ကလည္း တစ္ခုသုံးမယ္ဆုိရင္ ေနာက္တစ္ခုမရပါဘူး။

ေကာက္ခံမယ့္ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့
CW (Call Wait Service) ------------ တစ္လ ၅၀၀
CF (Call Forward Service) -------- တစ္လ ၉၀၀၀
VMS (Voice Mail Service) --------- တစ္လ ၁၀၀၀
MCA (Missed Call Alert) ----------- တစ္လ ၁၀၀၀

ဝန္ေဆာင္မႈကုိ ျပန္ပိတ္မယ္ဆုိရင္
- 1331 ကုိ Cancel CF လုိ႔ပုိ႔ရင္ Call Forwarding ဝန္ေဆာင္မႈကုိ ဖ်က္တာျဖစ္ပါတယ္
- 1331 ကုိ Cancel CW လုိ႔ပုိ႔ရင္ Call Wait ဝန္ေဆာင္မႈကုိ ဖ်က္တာျဖစ္ပါတယ္
- 1331 ကုိ Cancel VMS လုိ႔ပုိ႔ရင္ Voice Mail ဝန္ေဆာင္မႈကုိ ဖ်က္တာျဖစ္ပါတယ္
- 1331 ကုိ Cancel MCA လုိ႔ပုိ႔ရင္ Missed Call Alert ဝန္ေဆာင္မႈကုိ ဖ်က္တာျဖစ္ပါတယ္

အဆင္ေျပပါေစ။
iBlogger

အဆင္ေျပပါေစ..

ေမာင္ေပါက္
အားေပးဝင္ေရာက္ၾကည္႕ၾကေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအားလုံးကို ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါတယ္ခင္ဗ်ာ ဗိုလ္လိွဳင္း(ဆိပ္ျဖဴသားေလး)