အခ်ိန္ေန႕ရက္ေပးျပီး ကြန္ပ်ဴတာဖြင့္မယ္  ဒီနည္းလမ္းကေတာ့ အခ်ိန္သတ္မွတ္ျပီး ကြန္ပ်ဴတာကိုပြင့္ေအာင္လုပ္နည္းေလးပါ ပါဝါၾကိဳးေတြေတာ့
ခ်ိတ္္ဆက္ထားဖို႕ေတာ့လိုတာေပါ့ဗ်ာ ကၽြန္ပ်ဴတာကိုဖြင့္လိုက္ပါ ပြင့္စမွာ Delete ကီးကိုႏွိပ္လိုက္ပါ တစ္ခ်ိဳ႕ ကြန္ပ်ဴတာမွာေတာ့ f2ကီးကိုႏွိပ္ေပးရပါတယ္ BIOS ထဲကိုဝင္ပါ
power management setup ကေန Resume by RTC Alarm ကိုဝင္လိုက္ပါ (Emable) ေျပာင္းေပးလိုက္ပါ တစ္ခ်ိဳ႕ BIOS ေတြမွာေတာ့ Weakup Event Setup  လို႕ပါလိမ့္မယ္ ျပီးရင္
 Date (of moth) Alarm သို႕ေရြ႕ျပီး (Every Day) လို႕ေျပာင္းလိုက္ပါ တစ္ခ်ိဳ႕ BIOS ေတြမွာေတာ့
every day ဆိုတာကိုေျပာင္းလို႕မရတာေတြ႕ရပါတယ္ မိမိဖြင့္ခ်င္တဲ့ အခ်ိန္ေပါ့ ရိုတ္ထဲ့ေပးလိုက္ပါ ျပီးရင္ေတာ့ Time (hh,mm,ss ) Alarm ကိုေရြးခ်ယ္လိုက္ပါ ျပီးရင္ေတာ့ သူငယ္ခ်င္း
ထားခ်င္တဲ့အခ်ိန္ မိနစ္ (ဥပမာ- 5:30:15) ေပါ့ဗ်ာ ျပီးရင္ေတာ့ save လိုက္ျပီးေတာ့ BIOS ကေနထြက္လိုက္ေတာ့ ျပန္စမ္းၾကည္႕လိုက္ပါ မရရင္ေတာ့ မသိဘူး..................
ေနာက္တာပါ လိုအပ္ခ်က္ရွိရင္ ေျပားထားခဲ့ပါေနာ္

အားလုံးအဆင္ေျပနိဳင္ၾကပါေစ

                                                                                          ဗိုလ္လိွဳင္း(ဆိပ္ျဖဴသားေလး)

အားေပးဝင္ေရာက္ၾကည္႕ၾကေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအားလုံးကို ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါတယ္ခင္ဗ်ာ ဗိုလ္လိွဳင္း(ဆိပ္ျဖဴသားေလး)