ယဥ္ေက်းလိမၼာဖတ္စာ v1.3.1 for Android
 


ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကေလးမ်ားကို ဗဟုသုတရေစပါသဥ၁္္။ ဗုဒၶ ဘုရား၏ ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ ဘုရာ ရွစ္ခိုးနည္းမ်ား၊ ဆြမ္းေတာ္ကပ္၊ ပန္းကပ္နည္းမ်ား အျပင္ ကေလးမ်ား အရြယ္အလိုက္ သိသင့္သဥ၁္္မ်ားကို အခန္း (၅) ခန္းခြဲ၍ ကဗ်ာေလးမ်ားျဖင့္ ေလ့လာႏုိင္ပါသဥ၁္္။ သနပ္ပင္ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕မွ ေရးသားထားေသာ ယဥ္ေက်းလိမၼာ ကေလး ကဗ်ာမ်ားျဖစ္ပါသဥ၁္္။ JAS Mobile Phone မွထုုတ္လုုပ္ထားေသာ Android Application ျဖစ္ပါတယ္။ ယဥ္ေက်းလိမၼာဖတ္စာ v1.3.1 for Android ကုုိေအာက္က link မွာရယူနုုိင္ပါတယ္။
ယဥ္ေက်းလိမၼာဖတ္စာ v1.3.1 for Android

                      

အဆင္ေျပပါေစ..

ဗိုလ္လိွဳင္း (ဆိပ္ျဖဴသားေလး)
DOWNLOAD 1
DOWNLOAD 2
DOWNLOAD 3

Download အဆင္မေျပရင္ ေျပာပါ.. အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပးပါမယ္...