G730_U00 Step 2 Fail Fix Dload File

 


G730 ဖုန္းေမာ္ဒယ္အတြက္ Firmware တင္တာပဲၿဖစ္ၿဖစ္ ၊ 

Downgrade ဆင္းတာပဲ ၿဖစ္ၿဖစ္ Firmware Update Step 2 မွာ Fail ၿဖစ္တဲ့အခါသံုးဖို ့ပါ။


Download  G730_U00 Step 2 Fail Fix Dload File

Credit To -သန္းတိုးေအာင္(နည္းပညာမွတ္စု)