ဖုန္းကိုလႈပ္လုိက္ရံုနဲ႕ Screen Shot လုပ္ႏုိင္တဲ့ application


Screenshot No Root Shakeshot


FEATURES:
- Easy Shake To Capture
- Crystal Clear Picture Quality
- Easy Cropping Before Saving
- Paint Feature for Pic Editing
- Save As Png or Jpeg
- Clean and Simple Interface
- Easy Enabler/Disabler
- 1 Click Activator for Restarts
- Shake Sensitivity Control
- Perfect for any Android Phone
- Works with any Unrooted Android
 Once you will install the app on your phone, in most cases you will find the option to “Shake and Capture” to get the screenshot of the device screen. In this case, you just need to initiate the app for one time and keep that running in background. After that, when you will shake your phone, it will take a screenshot of the device’s current open screen and save that on SD card in Gallery. You can browse the snap and then share that from there.
If you are not comfortable with “Shake and Capture”, you may choose other options from app settings page on your phone.

ဖုန္း အမ်ိဳးအစားေတြမ်ားတာေၾကာင့္ အားလံုးအဆင္ေျပေအာင္ ေနာက္ထပ္ ႏွစ္မ်ိဳးပါတြဲတင္ေပးလိုက္ပါတယ္...။
(or)
 ဝင္းကမာၻေက်ာ္

အဆင္ေျပပါေစ..

ဗိုလ္လိွဳင္း (ဆိပ္ျဖဴသားေလး)
DOWNLOAD 1
DOWNLOAD 2
DOWNLOAD 3

Download အဆင္မေျပရင္ ေျပာပါ.. အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပးပါမယ္...