ကားဂိမ္းကဲ လာျပန္ျပီေနာ္ အလန္းစယားပဲ
ကားဂိမ္းေလးပါ ေနာက္ထက္အျမင့္ ကားဂိမ္းေလးေတြးလဲ
ထိုေနရာမွာပဲ ကစားရင္း ေဒါင္းလုပ္ပါဆြဲ ကစားနိဳင္ပါေသးတယ္ေနာ္
ေကာင္းတာမေကာင္းတာေတာ့ သူငယ္ခ်င္းတို႕ အေပၚမွာ မႈတည္ပါတယ္ေနာ္ က်န္ေတာ္ေျပားရင္
အပိုေျပားတယ္ထင္ေနအုန္းမယ္ ေအာက္မွာ ေဒါင္းနိဳင္ပါျပီး


အဆင္ေျပပါေစ.. ဗိုလ္လိွဳင္း (ဆိပ္ျဖဴသားေလး) 
အဆင္မေျပရင္ ေျပာပါ.. အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပးပါမယ္...