ံHuawei phone မ်ား no power အတြက္ပါ...


1.power မႏိူးလို႔ battery စစ္ၾကည့္ပါတယ္ battery ေကာင္းပါတယ္
2.power ခလုပ္ ေကာင္းမေကာင္း စစ္ပါတယ္ေကာင္းပါတယ္
3.power supply box နဲ႕ခ်ိတ္ၾကည့္ပါတယ္ ပံုမွာျပထားတဲ့ အတုိင္းပါ
4.ေပါင္းၾကည့္ပါတယ္ မရပါ
5.ပံ့ပိုးပစၥည္းေတြ (C&R&D&CO)စစ္ႏိူင္သေလာက္စစ္ၾကည့္ပါတယ္ ေကာင္းတယ္လို႕ယူဆပါတယ္
6.မ်က္ျမင္နဲ႕စစ္ၾကည့္ပါတယ္ ေလွ်ာ့ျဖစ္ေနႏိူင္တဲ့ သံတိုသံစ ေၾကးတိုေၾကးစ မေတြ႔ပါ
7.I C တစ္လံုးလံုးကလို႕ထင္လိုက္ပါပီ
8.ဘယ္IC လည္း လို႕စစ္ဖို႕ရာမလြယ္ပါ ဆက္စပ္ေနတာကိုး
9.PA & EMMC& REG &.....
10.IC အရင္ မလဲခင္ တနည္းစမ္းၾကည့္ပါတယ္
11.Portable power supply (5 v)ကဒ္လို႕ ေမး၀ယ္ရင္ရပါတယ္
12.သူနဲ႕ ခ်ိတ္ပီး ႏိူးလိုက္တာ ေကာင္းသြားပါတယ္ (u8825&u8661&c8813d&c8500..)ရဘူးပါတယ္
13.Video file ေလးေကာ ရိုက္ထားတာေလးေကာ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္ (ေသခ်ာရိုက္ထားတာမဟုတ္ပါ ႀကံဳႀကိဳက္သြားလို႕အကိုက္ျဖစ္သြားတာပါ )
14.တကယ္တမ္းက ေတာ့ ဘာမွမဟုတ္ပါ AMP ေကာင္းတဲ့ အတြက္ မျမင္ႏိူင္တဲ့ ေလွ်ာ့ျဖစ္ေနတာေတြ ပူးေနတာေတြ လြင့္သြားျခင္းပါ
(အေျခခံသမားမ်ားအတြက္သာပါ)
Credit to All...
ေက်ာ္ေဇၿမင့္
TELEMOBILE ( ပခုကၠဴ)