အင္တာနက္မွာေငြရွာနည္း အပိုင္း(၅)ကေန႕ဘဲ 2 $ စမ္းထုတ္ခဲ့တဲ့ ေငြရွာWebsite ႏွစ္ခုပါ Ukabux နဲ႕ Outbux လို႕ေခၚပါတယ္ ( 17.9.2013 )


ကၽြန္ေတာ္ The Bux-net / Nerdbux / Probux / Neobux / SilverClix တို႕ကေန ေငြရွာနည္းမ်ားဆက္တိုက္
ဆိုသလိုတင္ဆက္ေပးခဲ့ပါတယ္...တစ္ခုကိုတင္ဆက္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ အရင္ဆံုး ကိုယ္ကိုတုိင္စမ္းၾကည့္
တယ္..ေငြတစ္ကယ္ရမရထုတ္ၾကည့္တယ္..ေငြတစ္ကယ္ရတယ္ထုတ္လုိ႕အဆင္ေျပတယ္ဆိုမွ မိဘျပည္သူမ်ားထံ ခ်ျပခဲ့တာပါ..ဘယ္ေငြရွာတဲ့၀ဘ္ဆိုဒ္ကေနမဆို စတင္အလုပ္လုပ္မယ္ဆိုရင္ အနည္းဆံုး တစ္လေလာက္ စိတ္ရွည္ရွည္ထားၿပီးေၾကာ္ျငာမ်ားကိုClick လုပ္ရပါတယ္..တစ္လေက်ာ္သြား
ၿပီဆိုတာနဲ႕ သူ႕အလိုလို ေငြေတြတက္လာေတာ့တာပါဘဲခင္မ်ာ..အခု ကၽြန္ေတာ္ The Bux.net / Nerdbux /
Ukabux / Outbux အဲဒီဆိုဒ္ေလးခုကေန ရွာေနပါတယ္..ေလးခုေပါင္းတစ္ေန႕ကိုေျခာက္ေဒၚလာရေနၿပီး
GSM Internet ဖုန္းနဲ႕သံုးတာျဖစ္ပါတယ္..အခ်ိန္ကေတာ့ တစ္နာရီ အတိေပးရပါတယ္ခင္မ်ာ...

အခု.... Ukabux နဲ႕ Outbux ဆိုတဲ့ ေငြရွာတဲ့၀ဘ္ဆိုဒ္အသစ္ႏွစ္ခုနဲ႕ထပ္မံမိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္
16.9.2013 မနက္ တစ္နာရီအခ်ိန္မွာ ႏွစ္ဆိုဒ္လံုးကေန 2 $ လာစီစမ္းသပ္ထုတ္ယူခဲ့ရာ.. 24 နာရီအတြင္း
ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ PayPal Account ထဲသုိ႕ 3.86$ ေရာက္ရွိလို႕လာခဲ့ပါတယ္..ဒါေၾကာင့္ တစ္ကယ္ထုတ္လုိ႕ရတဲ့
အတြက္ အခုအသစ္တစ္ဖန္ ထပ္မံတင္ဆက္လိုက္ပါတယ္ခင္မ်ာ...

Ukabux မွာေငြရွာနည္းသည္ ဒီလင့္မွာ ေသခ်ာရွင္းျပထားေပးတဲ့ ေငြရွာနည္းနဲ႕အတူတူဘဲျဖစ္ပါတယ္.
ေၾကာ္ျငာ Click တာကအစ .. ရွယ္ယာ၀ယ္တဲ့အဆံုး အကုန္အတူတူေတြခ်ည္းပါဘဲ..

OutBux မွာေငြရွာနည္းကေတာ့ Login ၀င္ၿပီးတာနဲ႕ View ADS ကို ႏွိပ္ၿပီး ေၾကာ္ျငာ္္Click ရတာျဖစ္ပါတယ္.ရွယ္ယာ၀ယ္တဲ့သေဘာတရားေတြကေတာ့ အားလံုးေသာ ေငြရွာတဲ့ဆိုဒ္ေတြနဲ႕
တူတူေတြခ်ည္းပါဘဲခင္မ်ာ... ကဲ...လုပ္ခ်င္ပါတယ္ဆိုတဲ့သူမ်ား Register လုပ္ႏိုင္ၾကပါၿပီခင္မ်ာ
Register လုပ္ရမွာ IP Address is Already Use ဆိုတဲ့ Error ေပၚလာရင္ ေဟာဒီက စာအုပ္ထဲမွာျပထား
တဲ့ Proxy ေက်ာ္နည္းအတိုင္း လုပ္လုိက္ပါ..ခ်က္ခ်င္းအဆင္ေျပသြားမွာပါ..ပညာလဲရ ေငြလဲရပါ...

ေငြရွာတဲ့အခါမွာအခက္အခဲရွိသူမ်ား နဲ႕ ေငြမ်ားလာလို႕ထုတ္ခ်င္ပါတယ္ဆိုသူမ်ားအတြက္ adflycreator@gmail.com ကကူညီေပးဖို႕အဆင့္သင့္ရွိပါတယ္။ အသစ္အသစ္ေသာ ေငြရွာ ဆိုဒ္မ်ားကို
စမ္းသပ္တင္ေပးသြားပါဦးမယ္...။


အားေပးဝင္ေရာက္ၾကည္႕ၾကေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအားလုံးကို ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါတယ္ခင္ဗ်ာ ဗိုလ္လိွဳင္း(ဆိပ္ျဖဴသားေလး)