မန္းဘားမဝင္အားေပးခ်င္ပါတယ္ ဒါေပမယ့္ မလုပ္တတ္ဘူးဆိုတဲ့ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္

သူငယ္ခ်င္းမ်ားအတြက္ ကၽြန္ေတာ္လုပ္နည္းေလး ပုံေလးနဲ႕ ရွင္းျပလိုက္ပါတယ္ဗ်ာ
လုပ္တတ္တဲ့သူငယ္ခ်င္းမ်ား ေက်ာ္ခြသြားလိုက္ပါေနာ္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ဆရာမ်ားႏွင့္
သူငယ္ခ်င္းအားလုံးကို

                            


အားေပးဝင္ေရာက္ၾကည္႕ၾကေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအားလုံးကို ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါတယ္ခင္ဗ်ာ ဗိုလ္လိွဳင္း(ဆိပ္ျဖဴသားေလး)