ဓာတ္ပံုေတြကို ေဘာင္လွလွ ဒီဇိုင္းလွလွ အလြယ္ျပဳလုပ္ေပးမယ့္ေဆာ့၀ဲဓာတ္ပံုေတြကို ေဘာင္လွလွ ဒီဇိုင္းလွလွ အလြယ္ျပဳလုပ္ေပးမယ့္ေဆာ့၀ဲDownload - PictureFrame Wizard v2.0b63.exeအားေပးဝင္ေရာက္ၾကည္႕ၾကေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ားအားလုံးကို ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါတယ္ခင္ဗ်ာ ဗိုလ္လိွဳင္း(ဆိပ္ျဖဴသားေလး)