အဂၤလိပ္စကားေျပား Apk

 


 မဂၤလာပါ
အဂၤလိပ္စကာေျပား စကားလုံးေပါင္း 1277 လုံးကို စာအုပ္ကေလးနဲ႔
က်န္ေတာ္ဖန္တီးထားပါတယ္ အဂၤလိပ္စကားေျပား ကၽႊမ္းက်င္ပိုင္နိုင္ေအာင္
စကားေျပားတိုင္ အဂၤလိပ္စကားေလးမ်ား ထဲ့ထဲ့ျပီးေျပားနိဳင္ေအာင္ နိဳင္ငံျခားသားမ်ားနဲ႕ စကားေျပားလုပ္လုပ္ေနသူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပသလို စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပနိဳင္ပါလိမ့္မယ္ အဆင္ေျပမယ္လို႔ ေမ်ာ္လင့္မိပါတယ္ 
ေအာက္မွာေဒါင္နိဳင္ပါတယ္ဗ်ာ
ဆင္ေျပပါေစ..

ဗိုလ္လိွဳင္း (ဆိပ္ျဖဴသားေလး)


https://s03.solidfilesusercontent.com/OWQ5ODIzNDRmYTg3NjBiZDE5ZjBlMWI1MTJmZDEwZDBkZGUyMzhhOToxYlFhS1M6UjdGcUpZY3ZxOFI3VHc5QlM4Tk1vTC1QYVlj/yqZRwMVdQVLPy/%E1%80%85%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%AC.apk
.
DOWNLOAD 2
DOWNLOAD 3

Download အဆင္မေျပရင္ ေျပာပါ.. အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပးပါမယ္...