HUAWEI G610S-000 S4UI

 HUAWEI G610S-000 S4UI HUAWEI G610S-000 S4UI
ေလးပါဗ်ာ စမ္းသပ္ၾကည္႕ၾကပါအုန္း ERROR ေတြ႕ရင္ သတင္းေပးခဲ့ပါေနာ္
ေအာက္မွာေဒါင္းခ်င္ေဒါင္း မေဒါင္းခ်င္ေနဗ်ာေနာ္ 
 


အဆင္ေျပပါေစ..

ဗိုလ္လိွဳင္း (ဆိပ္ျဖဴသားေလး)
DOWNLOAD 1
DOWNLOAD 2
DOWNLOAD 3

Download အဆင္မေျပရင္ ေျပာပါ.. အဆင္ေျပေအာင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေပးပါမယ္...