ေငြျဖည္႕သည္႕အၾကိမ္အေရအတြက္ မ်ားလြန္း၍ ေငြျဖည္႕မရသည္႕ GSM ဖုန္းမ်ား ဒီနည္းေလးႏွင့္ ေငြျဖည္႕ၾကည္႕ပါ             မဂၤလာပါ...........
      မိတ္ေဆြ တစ္ေယာက္က ေမးထားလို႕ပါ အၾကိမ္အေရအတြက္ မ်ားလြန္းလုိ႕ ဖုန္းေငြျဖည္႕

မရတဲ့အခါ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲတဲ့......ယခင္က ဖုန္းေငြကဒ္ေတြ ေငြျဖည္႕တဲ့အခါ
အၾကိမ္အေရအတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္ ဖုန္းလိုင္းပိတ္ဆို႕ျခင္းျပႆနာမ်ား မၾကဳံေတြ႕ခဲ့ရေပမယ့္
    ယခုအခါ ေငြဖ်တ္ေတာက္တဲ့ ေနရာမွာေတာ့ အရန္းတိၾကလြန္းတဲ့ ျမန္မာဆက္သြယ္ေရးမွ
ဖုန္းေငြျဖည္႕သည္႕အခါ 3 မွ 5 ၾကိမ္ မွားယြင္းခြင့္ျပဳထားပါတယ္ မရတဲ့အခါ ဆက္တိုက္ေငြျဖည္႕

  မည္ဆိုပါ ဖုန္းလိုင္း 24 နာရီ ပိတ္ထားျခင္း ေငြျဖည္႕ကဒ္ကို မိမိဖုန္းနံပတ္မွာ အသုံးျပဳခြင့္
မေပးေတာ့ျခင္းမ်ား ၾကဳံေတြ႕ရပါမည္။

          အၾကိမ္အေရအတြက္ မ်ားလြန္း၍ ဖုန္းမွေငြျဖည္႕ကဒ္အား လက္မခံေတာ့တဲ့ခါ
ယခုေျပားျပမည္႕ နည္းေလးႏွင့္ လက္မခံသည္႕ ဖုန္းေငြကဒ္အား ထဲ့ၾကည္႕ပါ ဒီနည္းလမး္ကေတာ့
  GSM ေတြပဲ စမ္းသပ္လို႕ရပါမည္။ ဖုန္းေငြကဒ္ ဖုန္းမွလက္မခံေတာ့တဲ့အခါမွ ဒီနည္းလမ္းႏွင့္
 စမ္းၾကည္႕ပါ ေအာက္ကပုံေလးေတြအတိုင္း လုပ္ၾကည္႕လိုက္ပါ

ဒီနည္းလမ္းႏွင့္မွ ေငြျဖည္႕မရခဲ့ပါက 24 နာရီေက်ာ္မွ ျပန္လည္ေငြ ျပန္ျဖည္႕ၾကည္႕ပါေနာ္ ေငြျဖည္႕လို႕
  မရတဲ့ဖုန္းေတြ ကၽြန္ေတာ္ဒီနည္းေလးနဲ႕ စမ္းၾကည္႕တာအဆင္ေျပပါတယ္ ဒါေပမယ့္ ဖုန္းအမ်ိဳးစား
အေပၚႏွင့္ မိမိအေပၚတြင့္ မႈတည္၍ မရတဲ့အခါမ်ိဳးရွိခဲ့ရင္ အေအာ္ခံေနရမွာစိုးလို႕ၾကိဳေျပားထားတာပါ

ေငြျဖည္႕ကဒ္မွ pin   နံပတ္ (၁၈)လုံးကို ကြက္လက္ထဲမွာရိုတ္ထဲ့ပါ ျပီးရင္ေတာ့
ေအာက္မွာ send ဆိုတာကို ႏွိပ္လိုက္ပါ ေနာက္ထက္ေပၚလာတဲ့ အကြက္ထဲမွာေတာ့
နံပတ္ 1 လို႕ရိုတ္ထဲ့ျပီး send ကိုထက္ႏွိပ္ေပးလိုက္ပါ ေအာက္မွာဆက္ၾကည္႕ပါ
အိုေကသြားလိမ့္မယ္ က်န္ေတာ့ေဘေတာ့ မၾကည္႕နဲ႕ဗ်
လစာနည္းေတာ့ ဖုန္းေဘမထဲ့နိဳင္ဘူး....
အမွားပါရင္ နားလည္ေပးၾကပါ သိသမွ်ျပန္လည္ေဝမွ် ေပးေနပါသည္။