ဖိုင္ထပ္ေနတာေတြကိုရွာၿပီးဖုန္းကို memory ေနရာလြတ္ေတြတိုးေပးမယ့္ Search Duplicate File(Super) 3.06

ဖိုင္ထပ္ေနတာေတြကိုရွာၿပီးဖုန္းကို memory ေနရာလြတ္ေတြတိုးေပးမယ့္ Search Duplicate File(Super) 3.06 

  

သူငယ္ခ်င္းတို႔ရဲ႕ ဖုန္း memory ဟာ ျပည့္ေနပါၿပီလို႔  အၿမဲတမ္း ျပေနပါသလား

Memory SD card ထဲမွာ မလိုအပ္တဲ့ ဖိုင္ေတြနဲ႔ ျပည့္ေနသလား၊မိမိမသိပဲနဲ႔အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ 

ဖိုင္ေတြရွိသလား၊ Memory မွာ ေနရာလြတ္ေတာ္ေတာ္ မ်ားာမ်ားကို လိုခ်င္တယ္ ဆိုရင္ ဒီ app ေလးကို

သံုးၾကည့္ေစျခင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။သူ႔နာမည္ကေတာ့ 2 ခု႔ျဖစ္ေနတဲ့ ဖိုင္ေတြ၊သီခ်င္းေတြ၊ Movies ေတြ

ဓါတ္ပံုေတြကို ရွာေဖြရွင္းလင္းဖယ္ထုတ္ေပးမယ့္ app ေလးပါ။ဖိုင္ဆိုဒ္ကေတာ့ ေသးေပမယ့္ အလုပ္လုပ္

တာေကာင္းပါတယ္။Google Play မွာလည္း သူငယ္ခ်င္းတို႔ ဝင္ေရာက္ေလ့လာလို႔ရပါတယ္

ကလစ္တခ်က္တည္းနဲ႔ အလုပ္မရႈပ္ေစပဲဖုိင္ေတြရွင္းေပးမယ့္ app ေလးပါ

အသံုးျပဳ႕မယ္ဆိုေအာက္မွာဝင္ေရာက္ေဒါင္းယူႏိူင္ပါတယ္
ကိုလတ္(ကြ်ဲဆင္း)
- See more at: http://mmitshare.blogspot.com/2013/11/memory-search-duplicate-filesuper-306.html#sthash.1hyvqcuB.dpuf

ဖိုင္ထပ္ေနတာေတြကိုရွာၿပီးဖုန္းကို memory ေနရာလြတ္ေတြတိုးေပးမယ့္ Search Duplicate File(Super) 3.06

ဖိုင္ထပ္ေနတာေတြကိုရွာၿပီးဖုန္းကို memory ေနရာလြတ္ေတြတိုးေပးမယ့္ Search Duplicate File(Super) 3.06 

  

သူငယ္ခ်င္းတို႔ရဲ႕ ဖုန္း memory ဟာ ျပည့္ေနပါၿပီလို႔  အၿမဲတမ္း ျပေနပါသလား

Memory SD card ထဲမွာ မလိုအပ္တဲ့ ဖိုင္ေတြနဲ႔ ျပည့္ေနသလား၊မိမိမသိပဲနဲ႔အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ 

ဖိုင္ေတြရွိသလား၊ Memory မွာ ေနရာလြတ္ေတာ္ေတာ္ မ်ားာမ်ားကို လိုခ်င္တယ္ ဆိုရင္ ဒီ app ေလးကို

သံုးၾကည့္ေစျခင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။သူ႔နာမည္ကေတာ့ 2 ခု႔ျဖစ္ေနတဲ့ ဖိုင္ေတြ၊သီခ်င္းေတြ၊ Movies ေတြ

ဓါတ္ပံုေတြကို ရွာေဖြရွင္းလင္းဖယ္ထုတ္ေပးမယ့္ app ေလးပါ။ဖိုင္ဆိုဒ္ကေတာ့ ေသးေပမယ့္ အလုပ္လုပ္

တာေကာင္းပါတယ္။Google Play မွာလည္း သူငယ္ခ်င္းတို႔ ဝင္ေရာက္ေလ့လာလို႔ရပါတယ္

ကလစ္တခ်က္တည္းနဲ႔ အလုပ္မရႈပ္ေစပဲဖုိင္ေတြရွင္းေပးမယ့္ app ေလးပါ

အသံုးျပဳ႕မယ္ဆိုေအာက္မွာဝင္ေရာက္ေဒါင္းယူႏိူင္ပါတယ္
ကိုလတ္(ကြ်ဲဆင္း)
- See more at: http://mmitshare.blogspot.com/2013/11/memory-search-duplicate-filesuper-306.html#sthash.1hyvqcuB.dpuf

ဖိုင္ထပ္ေနတာေတြကိုရွာၿပီးဖုန္းကို memory ေနရာလြတ္ေတြတိုးေပးမယ့္ Search Duplicate File(Super) 3.06

ဖိုင္ထပ္ေနတာေတြကိုရွာၿပီးဖုန္းကို memory ေနရာလြတ္ေတြတိုးေပးမယ့္ Search Duplicate File(Super) 3.06 

  

သူငယ္ခ်င္းတို႔ရဲ႕ ဖုန္း memory ဟာ ျပည့္ေနပါၿပီလို႔  အၿမဲတမ္း ျပေနပါသလား

Memory SD card ထဲမွာ မလိုအပ္တဲ့ ဖိုင္ေတြနဲ႔ ျပည့္ေနသလား၊မိမိမသိပဲနဲ႔အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ 

ဖိုင္ေတြရွိသလား၊ Memory မွာ ေနရာလြတ္ေတာ္ေတာ္ မ်ားာမ်ားကို လိုခ်င္တယ္ ဆိုရင္ ဒီ app ေလးကို

သံုးၾကည့္ေစျခင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။သူ႔နာမည္ကေတာ့ 2 ခု႔ျဖစ္ေနတဲ့ ဖိုင္ေတြ၊သီခ်င္းေတြ၊ Movies ေတြ

ဓါတ္ပံုေတြကို ရွာေဖြရွင္းလင္းဖယ္ထုတ္ေပးမယ့္ app ေလးပါ။ဖိုင္ဆိုဒ္ကေတာ့ ေသးေပမယ့္ အလုပ္လုပ္

တာေကာင္းပါတယ္။Google Play မွာလည္း သူငယ္ခ်င္းတို႔ ဝင္ေရာက္ေလ့လာလို႔ရပါတယ္

ကလစ္တခ်က္တည္းနဲ႔ အလုပ္မရႈပ္ေစပဲဖုိင္ေတြရွင္းေပးမယ့္ app ေလးပါ

အသံုးျပဳ႕မယ္ဆိုေအာက္မွာဝင္ေရာက္ေဒါင္းယူႏိူင္ပါတယ္
ကိုလတ္(ကြ်ဲဆင္း)
- See more at: http://mmitshare.blogspot.com/2013/11/memory-search-duplicate-filesuper-306.html#sthash.1hyvqcuB.dpuf